0
041 35404690

پل های ارتباطی

صمد المکچی

برنامه نویس ارشد با بیش از 15 سال تجربه تخصصی، دارای مهارت های برجسته مذاکره، ارتباطات، تحلیل و پیاده سازی ایده های استارتاپی، فول استک وب دولوپر، طراحی بات های تریدر، برنامه نویس بلاکچین

مهارت ها

Full Stack Web Developer 100
Developing Trading Robots 95
Data Visualization With JavaScript 85
Developing Blockchain 85